ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-22

Η επιλογή των πτυχιούχων στο Τμήμα Γεωπονίας μετά από κατατακτήριες εξετάσεις θα είναι σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2021-2022. Τα μαθήματα στα οποία  θα εξετασθούν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αγροτική Οικονομία 
  2. Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία 
  3. Γενική Γεωργία 

Η κατάταξη των πτυχιούχων γίνεται στο Γ΄ τυπικό εξάμηνο.  Στους επιτυχόντες θα αναγνωρίζονται μόνο τα τρία (3) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών θα κατατίθεται βαθμός μετά από εξετάσεις ή απαλλαγή στη Γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του εκάστοτε καθηγητή.

Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο 1-15 Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021, εκτός νεοτέρας από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου 2021.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι η παρακάτω :

ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΛΗ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γεωργία και η εξέλιξη της. Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών. Κατεργασία του εδάφους. Θρέψη φυτών – λίπανση. Σπόρος και σπορά. Συστήματα καλλιέργειας. Συγκομιδή και αποθήκευση των προϊόντων φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Γενετικώς τροποποιημένα φυτά και οι χρήσεις τους. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης αναφέρονται τα παρακάτω: Η σημασία της φυτικής παραγωγής στην ύπαρξη του ανθρώπου και η παραγωγή των φυτών. Η επίδραση της γεωργικής οικολογίας στην ανάπτυξη των φυτών (έδαφος, κλίμα, νερό, βιοτικοί παράγοντες). Ο ρόλος του ανθρώπου στη φυτική παραγωγή (επιλογή του κατάλληλου είδους, προετοιμασία του εδάφους για σπορά, λίπανση των φυτών, επιλογή κατάλληλου σπόρου, συνθήκες συγκομιδής, αποθήκευσης και διακίνησης των συγκομιζόμενων προϊόντων). Η εξέλιξη της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα. Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Έρευνας στην Ελλάδα. Η οικονομική σημασία και συμβολή της γεωργίας στην Ελλάδα. Η εξέλιξη της Γεωπονικής Επιστήμης. Καλλιέργειες και καλλιεργητικά συστήματα στην Ελλάδα.

Μαθήματα Γενικής Γεωργίας, Χ. Δόρδας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

ΥΛΗ -ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προέλευση, εξέλιξη και ταξινόμηση των κατοικίδιων ζώων. Εξημέρωση και εκτροφή των κατοικίδιων ζώων. Κλιματική αλλαγή και ζωική παραγωγή. Σημασία της ζωικής παραγωγής. Ζωική παραγωγή στον κόσμο, στην E.E (28) και στην Ελλάδα. Συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων. Συστήματα του ζωικού οργανισμού. Ενδοκρινικό σύστημα. Φυσιολογικές ιδιότητες των ορμονών. Αύξηση και ανάπτυξη στα αγροτικά ζώα. Στοιχειά γενετικής και γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων. Αναπαραγωγή και γαλακτοπαραγωγή αγροτικών ζώων. Πέψη στα αγροτικά ζώα. Ευζωία αγροτικών ζώων.

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία, Β. Σκαπέτας

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΛΗ –  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δομή και χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα και διασυνδέσεις με την αγορά. Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Αρχές οργάνωσης της γεωργική παραγωγής. Έννοια, υπολογισμός και διάκριση κόστους παραγωγής. Έννοιες και τρόποι υπολογισμού των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων/εισοδημάτων. Έννοια και  σημασία της παραγωγικότητας και του προγραμματισμού στη γεωργική παραγωγή. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Οι λειτουργίες και δραστηριότητες του marketing γεωργικών προϊόντων.

 

  • Αποστολόπουλος Κ., Καλδής Π., Γαλάτουλας Ι., (2010).«Αγροτική Οικονομική Κόστος-Οικονομικό Αποτέλεσμα-Ανταγωνιστικότητα». Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.
  • Κιτσοπανίδης Γ., Καμενίδης Χ, (2003). «Αγροτική Οικονομική». Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
  • Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. (2009). «Αγροτική Οικονομική- Θεωρία & Πολιτική». Εκδόσεις Ευγενίας Μπένου.
  • Παπαναγιώτου Ε., (2010).«Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων». Εκδόσεις Τσαχουρίδης Ιωάννης, Θεσσαλονίκη.
  • Πετρόπουλος Δ., (2019).«Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία». Εκδόσεις Δίσιγμα ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη
  • Σέμος Α. (2013). «Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία –Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές». Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.