Μήνυμα της Προέδρου του τμήματος


Αγαπητοί επισκέπτες

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών  Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.  Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ιστορία και τη Διοίκηση του Τμήματός μας, την αποστολή του, τη διάρθρωσή του σε Κατευθύνσεις και Εργαστήρια, τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και λοιπού προσωπικού, τα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά) και τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με φοιτητικά θέματα, τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστoτόπους ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔΙ.ΠΑ.Ε, καθώς και να βρείτε ανακοινώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το Τμήμα.

Καλή πλοήγηση!

Αλεξάνδρα Παυλούδη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας

600-529-kalosorisma

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Όραμα του Τμήματος αποτελεί η δυναμική παρουσία του στο εθνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα συνεισφέροντας στην αγροτική οικονομική ανάπτυξη της χώρας .

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων  σε όλα τα πεδία της  Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Αγροτικής Οικονομίας, αλλά και της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας και των Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Γεωργία. Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών που τους παρέχει όλα τα επιστημονικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο μελλοντικό επαγγελματικό ή/και ερευνητικό ρόλο τους ως Γεωπόνοι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ», «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ  και    ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΣΚΕΣ»  

Οι φοιτητές των τμημάτων : ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Α.Α.Δ.Α.Ε.  Δ.Γ.Ε. ΚΑΙ Ζ.Π. Θα ακολουθήσουν το κάτωθι πρόγραμμα για Η εξέταση του εργαστηρίου  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ»   θα πραγματοποιηθεί την   θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13-06-2024  και ώρα  09.00-11.00 στις αίθουσες 19-20 στο κτήριο Ζωικής Παραγωγής Οι εξετάσεις των εργαστηρίων  «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ»   θα πραγματοποιηθούν την   […]

Εξετάσεις των εργαστηρίων  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» των τμημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  Α.Α.Δ.Α.Ε.  Δ.Γ.Ε. ΚΑΙ Ζ.Π. θα πραγματοποιηθούν την  ΠΕΜΠΤΗ  20-06-2024  και ώρα  12.00 στην  αίθουσα  19-20 Η διδάσκουσα Σταυρούλα Κυρίτση Επίκουρη Καθηγήτρια

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων Α. Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Β. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γ. Φυτικής Παραγωγής https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/epJodYEkFafBDkg

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/CYsmNvOar2DpDN1

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος.

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/1NZyngWaWr3M8bu

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024-25 ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΜΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-2023-24-6ΜΦΛ46ΨΖ3Π-ΥΨ3Λήψη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

913546ΨΖ3Π-ΟΘΖ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_2023-2024Λήψη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΚΑΔ.-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΕΤΟΥΣ-2023-2024Λήψη

Φωτογραφίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο