Διαχείρισης Και Προστασίας Περιβάλλοντος Για Βιώσιμη Γεωργική Ανάπτυξη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στέφανος Στεφάνου

 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος για Βιώσιμη Γεωργική Ανάπτυξη εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος στη γεωργία, με έμφαση σε θέματα σχετικά με τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους στο γεωργικό οικοσύστημα, όπως επίσης με την παραγωγή, αξιοποίηση και διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων υλικών που προέρχονται από γεωργικά προϊόντα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο