ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/CYsmNvOar2DpDN1

Μετάβαση στο περιεχόμενο