ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι φοιτητές/τριες  που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων θα εξεταστούν στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων :

  • «Γεωργική Εκτιμητική» την Τετάρτη 12  Ιουνίου, 11:00-13:00 στην αίθουσα 19-20
  • «Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων» την Τετάρτη 12  Ιουνίου, 11:00-13:00  στην αίθουσα 19-20
  • «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» την Τετάρτη 12  Ιουνίου, 11:00-13:00 στην αίθουσα 19-20
  • «Γεωργική Λογιστική» την Τετάρτη 19 Ιουνίου, 9:00-11:00 στην αίθουσα 20.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Παυλούδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο