ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

‘Εκδοση Βεβαίωσης τίτλου σπουδών μέσω GOV

Σας ενημερώνουμε ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μας έχουν τη δυνατότητα έκδοσης  τίτλων σπουδών στα ελληνικά και στα αγγλικά, μέσω της πλατφόρμας  https://ptyxia.gov.gr/ , επιλέγοντας το “Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδας”

Για την υλοποίηση της έκδοσης πτυχίου, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας , απαραίτητη προϋπόθεση να έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας ο ΑΜΚΑ  του/της φοιτητή /φοιτήτριας, ημερομηνία γέννησης και Α.Δ.Τ.

Με εκτίμηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο