ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρακαλούμε να οριστικοποιήστε τις δηλώσεις σας διότι πολλοί φοιτητές πιστεύετε ότι οριστικοποιήσατε αλλά είναι σε κατάσταση πρόχειρης δήλωσης.

Μην ξεχνάτε να πατάτε Έλεγχο Ορθότητας πριν να υποβάλλετε οριστικά.

Εάν σας βγάζει μήνυμα ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε μάθημα επιλογής διότι έχει συμπληρώσει όριο φοιτητών παρακαλώ επιλέξτε άλλο μάθημα επιλογής.

Επίσης επιλέξτε μαθήματα επιλογής σύμφωνα με το επιτρεπόμενο αριθμό μαθημάτων ανά εξάμηνο

δηλαδή 2 μαθήματα επιλογής στο 4ο, 6ο, 8ο εξάμηνο και όχι παραπάνω επειδή έχετε ΔΜ και θέλετε να τελειώνετε με τα μαθήματα επιλογής (εννοείται ότι μπορείτε να δηλώσετε αυτά που δεν έχετε περάσει και τα χρωστάτε, και αν έχει όριο το μάθημα ενημερώστε την γραμματεία)

Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε επικοινωνήστε με την γραμματεία στο info@agro.ihu.gr

Εκ της γραμματείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο