ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έως τις 20/8/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο