ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Το αγρόκτημα του Τμήματος βρίσκεται στη νότιο-ανατολική πλευρά του Ιδρύματος και συνορεύει βόρεια με το αγρόκτημα της θεραπευτικής κοινότητας «ΙΘΑΚΗ», ανατολικά με το δεξιό ανάχωμα του Γαλλικού ποταμού και νότια με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Καλύπτει συνολικά μια έκταση 1.200 περίπου στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι υποδομές και οι πόροι του αγροκτήματος που διατίθενται για έρευνα και εκπαίδευση, είναι οι εξής:

Καλλιέργειες

 • Φυτάμεγάλης καλλιέργειας (850 στρ.).
 • Οπωρώνες (40 στρ.).
 • Ελαιώνες (25 στρ.).
 • Αμπελώνας (8 στρ.).

 

Θερμοκήπια

 • Ένα υαλόφρακτο θερμοκήπιο συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων.
 • Ένα θερμοκήπιο με πλαστική κάλυψη έκτασης 1 στρέμματος.

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Βουστάσιο και δύο αίθουσες διδασκαλίας.
 • Ποιμνιοστάσιο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Πτηνοτροφείο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Χοιροστάσιο και μία αίθουσα διδασκαλίας.
 • Αλμεκτήριο αγελάδων.
 • Γραφεία της υπηρεσίας αγροκτήματος.
 • Τρεις εργαστηριακές αίθουσες (Γεωργίας, Ζιζανιολογίας, Αρωματικών Φυτών).
 • Αποθήκη σανού.
 • Υπόστεγογεωργικώνμηχανημάτων.
 • Συνεργείοσυντήρησηςγεωργικώνμηχανημάτων.

 

Γεωργο-μηχανολογικός εξοπλισμός

 • Κλειστό Φορτηγό MercedesVito Πετρελαιοκίνητο.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας ClassArion 130 HP.
 • ΓεωργικόςΕλκυστήρας Valmet 105 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Fiat Δενδροκομικό 65 HP.
 • Γεωργικός Ελκυστήρας Fiat Αμπελουργικό 24 HP.
 • Μικρόςφορτωτής (τύπου Bobcat).
 • ΑυτοκινούμενοςΑρδευτής (Καρούλι).
 • Βυτίοζωϊκώνλυμάτων.
 • Σπαρτικήμηχανή σιτηρών 24 σειρών.
 • Χορτοδετικήμηχανή (πρέσα).
 • 20 άλλα διάφορα παρελκόμενα μηχανήματα κατεργασίας και προετοιμασίας του εδάφους.

 

Αρδευτικό δίκτυο

Διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες 400 στρεμμάτων.

 

Άλλες υποδομές

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος καλύπτονται πλήρως με δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφωνίας και internet.

Μετάβαση στο περιεχόμενο