ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική έγγραφη τους στο Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος Γεωπονίας ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Γεωπονίας έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 στην ταχ. Διεύθυνση:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

τ.κ. 57400 Σίνδος θεσσαλονίκης

τ.θ. 141

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβάλλατε στο Υπουργείο Παιδείας (υπογραφή κάτω δεξιά του εγγράφου) δεν χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ).
  2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής (αριθμ. πρωτοκόλλου και αριθμ. μητρώου δεν συμπληρώνεται εσείς και επίσης δεν χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ).
  3. Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση την οποία φυσικά θα μπορείτε να την εκδώσετε και μέσω της εφαρμογής gov.gr όπου θα δηλώνετε: : α) Δεν είμαι γραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. β) Συναινώ στη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων από τις Υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (δεν χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ).
  4. Μία έγχρωμη φωτογραφία (τύπου πάσο)
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν πρόκειται για αλλοδαπό
  6. Πιστοποιητικό γεννήσεως απαιτείτε μόνο για τα αγόρια και μπορείτε να το εκδώσετε και μέσω gov.gr

Εφόσον στείλετε ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά εγγραφής σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στον φάκελο πριν τα στοιχεία σας τη λέξη ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ώστε να μας διευκολύνετε.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας από τη γραμματεία του τμήματος θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο μαιλ που έχετε δηλώσει

  1. Βεβαίωση σπουδών
  2. Βεβαίωση σπουδών για στρατολογική χρήση που θα αποσταλεί μόνο στα αγόρια (Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να την καταθέσετε σε ΚΕΠ ώστε να πάρετε αναβολή λόγο σπουδών άμεσα)
  3. Δελτίο ενεργοποίησης λογαριασμού

Την δήλωση μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου θα την κάνει η γραμματεία. Για τα επόμενα εξάμηνα η δήλωση μαθημάτων θα είναι αποκλειστική υποχρέωση του φοιτητή.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος agro.ihu.gr

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση.

Με εκτίμηση

Εκ της γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 69893/Ζ1/21-6-2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3661/Β/26-6-2024) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό τη χρηματοδότηση συμμετοχής ομάδων φοιτητών/τριών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου/ης στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις Γραμματείες των ελληνικών ΑΕΙ κατά το διάστημα από 1/9/2024 έως και 16/10/2024, με σκοπό τη χρηματοδότηση ομάδων φοιτητών/τριών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στις αιτήσεις τους τα πανεπιστήμια θα παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες και τους επιστημονικούς τους υπεύθυνους, καθώς και για τους διαγωνισμούς στους οποίους προτίθενται να συμμετάσχουν.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των ομάδων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος για κάθε επιλεγέν μέλος ομάδας-φοιτητή/τριας που θα λάβει μέρος σε διεθνή διαγωνισμό στο εξωτερικό προβλέπεται χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ και με ανώτατο όριο ανά συμμετέχουσα ομάδα το ποσό των 5.000,00€ (για ομάδες που έχουν περισσότερα των δέκα μελών).
Το έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση, καθώς και η σχετική πρόσκληση προς τις γραμματείες των τμημάτων ΑΕΙ διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ εδώ.
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346 και 2103726395 και στα e- mail:
sbikaki@iky.gr και spoulidaki@iky.gr

Ορκωμοσία Τμήματος Γεωπονίας 25/7/2024

Ορκωμοσία Τμήματος Γεωπονίας

Προγράμματος σπουδών Τμήματος Τεχνολογίας  Γεωπονίας και Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής -Ζωικής Παραγωγής –Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ”

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

στις 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 μ.μ. στην αίθουσα «Αλέξανδρος»

στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Α/ΑΑΜΤμήμα
10030/2005ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22018/0008ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
32018/274ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
42018/0019ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
52015/274ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
62016/115ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
7183/2013ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
82018/0060ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
92015/061ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
102017/267ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
112018/0077ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
122018/0079ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
13289/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
142016/134ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
152014/079ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
162016/181ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
17283/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
18307/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
192017/336ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
202017/243ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
212017/117ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
222010/0114ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
232018/0156ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
242012/0368ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
252014/003ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
26336/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
272016/017ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
282018/0216ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
29353/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
30294/2018ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Θα σας σταλούν αναλυτικές οδηγίες στο προσωπικό σας μαιλ που θα πρέπει

να τις διαβάσετε προσεχτικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της σίτισης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη  31 Ιουλίου 2024.

Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν σίτισης, θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή (https://sitisi.ihu.gr/ ).

 Δικαιολογητικά που αποστέλλονται με email ή όποιο άλλο τρόπο, δεν γίνονται δεκτά. 

Πριν την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να  διαβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για παροχή δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης είναι οι γονείς και οι φοιτητές να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2023.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο που αφορά  στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού́ επιδόματος για το ακαδημαϊκό́ έτος 2023-2024 θα υποβάλλονται από́ την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 έως την Τέταρτη 31 Ιουλίου 2024,  στην ειδική́ εφαρμογή́ για το στεγαστικό́ επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Η εγκύκλιος και το εγχειρίδιο βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
τα απαιτούμενα από την ειδική́ εφαρμογή́ δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Ταχ.δ/νση: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:

Τμήμα φοιτητή/φοιτήτριας:

Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης:

Μαζί με τα δικαιολογητικά να αποστείλετε και την ηλεκτρονική αίτηση του στεγαστικού.”

Με εκτίμηση

Αγγελική Δρουμπλή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή οι περισότεροι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκονται σε πρακτική άσκηση, αποφασίστηκε ότι οι περισσότερες παρουσιάσεις θα γίνουν εξ΄αποστάσεως. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές τους.

Θα βγει νέα ανακοίνωση με το πρόγραμμα των παρουσιάσεων στις 5/7/2024

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο