ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα Γεωπονίας θα πρέπει να αποστείλετε με ταχυδρομείο ή με courier σε φάκελο έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021  στην Ταχ. Δ/νση:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Τ.Κ. 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκης

ΤΘ 141

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβάλατε στο Υπουργείο Παιδείας
 2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής (Αριθ. Πρωτοκόλλου και Αριθμ. Μητρώου δεν  συμπληρώνεται εσείς)
 3. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
 4. 2 φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου ταυτότητας)
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τα αγόρια)

που να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(παρακαλούμε στον  εξωτερικό φάκελο των δικαιολογητικών εγγραφής να συμπληρώσετε πριν τα στοιχεία σας την λέξη ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ώστε να μας διευκολύνετε )

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας από την Γραμματεία του τμήματος, θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail που έχετε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής

 1. Το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικού σας
 2. Βεβαίωση σπουδών
 3. Πληροφορίες αναλυτικά που χρειάζεστε ώστε να ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές (π.χ. πάσο, σίτιση, στέγαση, συγγράμματα κτλ)

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετής θα γίνουν από τη γραμματεία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για τους πρωτοετής θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση.

Με εκτίμηση

Εκ της Γραμματείας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση :info@agro.ihu.gr  την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή  και  τον αρμόδιο καθηγητή.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρουσίασης θα είναι από  Δευτέρα 27/9/2021  μέχρι και Παρασκευή 1/10/2021.

Η παρουσίαση πτυχιακών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/10/2021

(Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε επόμενη ανακοίνωση)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ κ.ΘΩΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ κ.ΠΑΛΑΤΟ

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία με τον κ. Θωμίδη θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση :info@agro.ihu.gr  την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή  και  τον αρμόδιο καθηγητή.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρουσίασης θα είναι από  Παρασκευή 17/9/2021  μέχρι και Τρίτη 21/9/2021.

Η παρουσίαση πτυχιακών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/9/2021

(Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε επόμενη ανακοίνωση)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εγγραφές  των πρωτοετών  φοιτητών, τα δικαιολογητικά εγγραφής και ο τρόπος αποστολής  τους θα αναρτηθούν αναλυτικά με μεταγενέστερη ανακοίνωση στη σελίδα του τμήματος Γεωπονίας.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας (Θα γίνει ευρέως γνωστό από τα μέσα Κοινωνικής Ενημέρωσης-Δικτύωσης)  όπου θα μπείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά (και θα σας συμβουλεύαμε μόνο από υπολογιστή και όχι από κινητό τηλέφωνο) ώστε να μπορέσετε την εγγραφή σας να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να την εκτυπώσετε.

Η αίτηση εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας προηγείται και αποτελεί  ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής σας στην γραμματεία του Τμήματος μας όταν σας ζητηθούν να τα αποστείλετε.

Με εκτίμηση

Εκ της Γραμματείας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 9:00 και στην αίθουσα https://zoom.us/j/96916625680 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του εργαστηρίου Πληροφορικής (Τμήμα Γεωπόνων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΑΑΔΑΕ, ΔΓΕ).

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει εξ’ αποστάσεως με τη χρήση της νέας πλατφόρμας Moodle και της πλατφόρμας Zoom ταυτόχρονα.

Για τη διανομή των θεμάτων είναι απαραίτητο οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας να έχουν κάνει εγγραφή στο Moodle εξέτασης του μαθήματος:

κι οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΑΑΔΑΕ και ΔΓΕ στο Moodle εξέτασης του μαθήματος:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα.
 • Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου των απαντήσεων από την διδάσκουσα, εκ των υστέρων, διαπιστωθεί ότι κάποιος φοιτητής συμμετείχε στην εξέταση και δεν έχει δηλώσει το Μάθημα, τότε η συμμετοχή του θα θεωρηθεί άκυρη και το γραπτό δε θα βαθμολογηθεί.
 • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να διαθέτουν υπολογιστή με την κάμερα και το μικρόφωνο ανοικτά και διαθέσιμη τη φοιτητική τους ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να επιδείξουν στην κάμερά τους, όταν ζητηθεί από την διδάσκουσα του μαθήματος.
 • Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες με δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, καλούνται να κάνουν έγκαιρα εγγραφή στο μάθημα στο Moodle Exams https://exams-geo.the.ihu.gr/ με τους κωδικούς moodle, όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω λίστα των εξεταζόμενων μαθημάτων.
 • Οι φοιτητές/τριες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα Zoom, με τον σύνδεσμο (zoom link) χρησιμοποιώντας το Επίθετο Όνομα ΑΜ τους (στα Ελληνικά με ΚΕΦΑΛΑΙΑ), και έχοντας υπολογιστή με την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοικτά (Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ).
 • Η ψηφιακή αίθουσα του Zoom θα κλειδώσει μετά την έναρξη εξετάσεων, οπότε όσοι φοιτητές δεν εισέλθουν στην αίθουσα εμπρόθεσμα αποκλείονται αυτόματα από την εξέταση του Μαθήματος.

Στην αρχή της εξέτασης, θα γίνει ενημέρωση από την διδάσκουσα για τον τρόπο της εξέτασης του Μαθήματος.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης όλων των φοιτητών, που ολοκλήρωσαν την εξέταση, θα ανακοινωθούν από την Διδάσκουσα στην Πλατφόρμα Πυθία.

Καλή  Επιτυχία!!!