ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, με τη δημοσίευση του Ν. 5039 και ειδικότερα του  άρθρου 131 παρ. 1 (σελ. 4279), οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της με την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετών πανεπιστημιακών σπουδών τους, απολαμβάνουν αμέσως και χωρίς άλλη προϋπόθεση, πλήρη δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου, έχοντας την ικανότητα και τις δεξιότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Εείναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’ και το άρθρο 21 του Ν.2040/1992 – ΦΕΚ 70 Α’, για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους.

§Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου (www.geotee.gr).

§Στα δεξιά, στήλη επιλέγετε την τέταρτη επιλογή «Εγγραφή Νέων Μελών» και αφού διαβάσετε τις οδηγίες, στο τέλος επιλέγετε τον σύνδεσμο http://register.onlinegeotee.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο