ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α/α

Τίτλος Έργου

Μέλος ΔΕΠ

(Ερευνητής /  Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης

1

Προστασία Παραδοσιακών ποικιλιών Αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση (SOS for endangered traditinal Vine varieties-Vine SoS)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

INTERREG V-A GREECE BULGARIA 2014-20

2

Αμπελουργία Ακρίβειας με χρήση Πολλαπλών Αισθητήρων και Εναέριας Ρομποτικής

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤHΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

3

Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης μίγματος τύρφης εμπορίου και κομποστοποιημένης με γαιοσκώληκες αναερόβιας χωνευμένης και αφυδατωμένης ιλύος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΚΤΩΡ

4

Design and development of a system of total and documented traceability and quality control for processed agricultural and fishery products focusing on the consumer  “TRUST TRACE

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

5

TRACE & TRUST HUBS FOR MED FOOD Grant Agreement number: [1931]

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA Foundation)

6

A transparent and treceable food supply chain for the benefit of workers, entreprises and consumers: the role of a multi-sectoral approach of industrial relations and corporate social responsability (FOOD TRACK)

ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. D.G. Employment

7

Coopération, gouvernance et territoire: leviers vers la transition ? Le cas des organisations associatives et coopératives inscrites dans un écosystème productif territorialisé.

ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

AGIR POLE, UNIVERSITE DE GRENOBLE

8

PACTORES – Pastoral ACTORs, Ecosystem services and Society as key elements of agro-pastoral systems in the Mediterranean

ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

ERA-NET-MED

9

Αποτίμηση του διατροφικού οφέλους από την κατανάλωση αλιευμάτων των λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

10

Παροχή επιστημονικών (ιχθυολογικών – οστρακολογικών) υπηρεσιών

ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

11

Παροχή Επιστημονικών (Ιχθυολογικών – Οστρακολογικών) Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

12

Developing Ni agromining on ultramafic land in Europe (AGRONICKEL ID 71)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ERA-NET, FACCE SURPLUS, EU

13

Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών στο σύστημα γεωργικών προϊόντων διατροφής

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

HORIZON 2020, Societal Challenges, Energy

14

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φύλων υψηλής γενετικής αξίας

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

15

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενσταβλισμένης κτηνοτροφίας, με την αξιοποίηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων και πλατφόρμας νέφους για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

16

Ενίσχυση της προβατοτροφίας μέσω της παραγωγής και προώθησης  βαρέων σφάγιων αρνιού

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

17

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής κρέατος και νωπού γάλατος με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον ελληνικό βούβαλο (Bubalus bubalis)

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

18

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών από την Ένωση Φυλής Φλώρινας (Προβάτων)- ΕΦΥΦ για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία στην οποία έχει ενταχθεί η ΕΦΥΦ σύμφωνα με την ένταξης 1862/323801 του Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

19

Βελτιστοποίηση Κτιριακών εγκαταστάσεων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (εγκαταστάσεις περιοχής Σίνδου, Νομού Θεσσαλονίκης) για τη μετατροπή του σε Πειραματικό Σταθμό Έρευνας για χοίρους

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

20

Βελτίωση Κτιριακών Υποδομών της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (εγκαταστάσεις περιοχής Σίνδου, Νομού Θεσσαλονίκης) για τη μετατροπή τους σε Πειραματικό Σταθμό Έρευνας για χοίρους

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

21

Διαχείριση αναπαραγωγής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Επιτροπής Ερευνών

22

Εκπαίδευση σε ορθές πρακτικές εκτροφής αιγοπροβάτων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

23

Επιστημονικός υπεύθυνος Σταθμού Τεχνητής Σπερματέχυνσης για την υλοποίηση των παραδοτέων του διανυσοριακού έργου Προστασία αυτόχθονων πληθυσμών του προβάτου Πελαγονίας στην διασυνοριακή περιοχή.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

24

Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης της αναπαραγωγής με σκοπό τη βελτίωση του ρυθμού αναπαραγωγής της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

25

Κόστος ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

26

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργεία κέντρου αναπαραγωγής και γενικής βελτιωσης ζώων στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

27

Παροχή τεχνικών συμβουλών στη διαχείριση της αναπαραγωγής με σκοπό τη βελτίωση του ρυθμού αναπαραγωγής των προβάτων και την εκτίμηση της μορφολογίας και υγείας του μαστού των προβατίνων της Φάρμα Ήπειρος ΑΕ Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

28

Παροχή τεχνικών συμβουλών στη διαχείριση της αναπαραγωγής με σκοπό τη βελτίωση του ρυθμού αναπαραγωγής των προβάτων της Φάρμας Ήπείρος Ανώνυμη Εταιρεία Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

29

Τεχνικές εργασίες προσαρμογής των κτιριακών εγκαταστάσεων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (εγκαταστάσεις περιοχής Σίνδου, νομού Θεσσαλονίκης) για τη μετατροπή του σε Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο Επιστημών του Χοίρου

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

30

Τεχνικές εργασίες προσαρμογής των κτιριακών εγκαταστάσεων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (εγκαταστάσεις περιοχής Σίνδου, νομού Θεσσαλονίκης) για τη μετατροπή του σε Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο Επιστημών του Χοίρου

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

31

Επιβράβευση συμμετοχής του έργου NEXTFOOD σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ

32

Η Χρήση Αρωματικών Φυτών, στη Διατροφή Αιγών Βιολογικής Εκτροφής και η επίδρασή τους στην Παραγωγή, την Ποιότητα Γάλακτος και των Προϊόντων αυτού

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

33

Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross-border area

ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

34

Αναβάθμιση της αγροκομικής αξίας του πλακέ Φασολιού Πρεσπών για την εγγραφή και κατοχύρωση της παραδοσιακής ποικιλίας

ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

35

Σίκαλη Βεύης: Βελτίωση της παραγωγικότητας και της σταθερότητας, για καλλιέργεια σε βιολογικά περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών, με παράλληλη ανάδειξη της διατροφικής αξίας

ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

36

Φάβα Σαντορίνης: Βελτίωση παραγωγικότητας, παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και περιγραφή της παραδοσιακής ποικιλίας και ανάπτυξη προσαρμοσμένων καλλιεργούμενων υλικών.

ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

37

Φασόλι και Φάβα Φενεού: Αναβάθμιση αγρονομικής αξίας και κατοχύρωση των παραδοσιακών ποικιλιών. με αντικείμενο την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών των οσπρίων για τη κατοχύρωση τους.

ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

38

GrWheat

ΝΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΕΣΠΑ

39

Development of approaches to harmonization of a comprehensive internationalization strategies in higher education, research and innovation at EU and Partner Countries

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση

40

Μελέτη διαχείρισης – διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας παραγωγής επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ, με φυσικά συστήματα

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

41

Μακροσκοπική και μικροσκοπική μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διάφορων ποικιλιών χλοοτάπητα από τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ

42

Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

43

Ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNPchip) για την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (Ακρωνύμιο: SNPbb-chip)

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

44

Γονιδιωματική Μελέτη του κρανίου (Argyrosomus regius) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων και την έναρξη του πρώτου Ευρωπαϊκού προγράμματος γενετικής επιλογής

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

45

Πιλοτική Εφαρμογή του Προτύπου NON ANTIBIOTIC CERT σε Κτηνοτροφικές Μονάδες-Προϊόντα Εκτατικων Εκμεταλλεύσεων

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2

46

Αλληλούχιση Πρωτοταγούς Δομής Θραυσμάτων DNA

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επιτροπής Ερευνών

47

Σχεδίαση, συμμετοχή και εκπόνηση ενός προγράμματος γενετικής επιλογής φαγκριού για ιχθυοκαλλιέργεια

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

48

Επιλεκτική αναπαραγωγή για την ευρωστία και την ανθεκτικότητα στο στρες και σε ασθένειες στο λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) μέσω της χρήσης των τεχνικών αλληλούχησης νέας γενιάς για τη γενετική βελτίωση, RobustBass

ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο