ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος (1 πρόγραμμα).

 1. 2019–2021 (36 months), Project Leader, “TRUST TRACE: Design and development of a system of total and documented traceability and quality control for processed agricultural and fishery products focusing on the consumer”. €760.000, General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece.

 

Ως Συμμετέχων Ερευνητής (1 πρόγραμμα).

 1. 2020 – 2023 (36 months), Researcher, MEDFOODTTHUBS – TRACE & TRUST HUBS FOR MED FOOD Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (the PRIMA Foundation) Grant Agreement number: [1931] [MEDFOODTTHUBS] [Call 2019 Section 1 Agrofood IA].

 

 • ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  1. Horizon 2020 Framework Programme – Educating the next generation of professionals in the agrifood system (Proposal No 771738-2, Proposal acronym: NEXTFOOD)
  2. «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» “Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε
   πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας” (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Amnoselect, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-04741).
Μετάβαση στο περιεχόμενο