Αγροβιοτεχνολογίας και Έλεγχου Αγροτικών Προϊόντων

ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Χατζηπλής

 

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

είναι  η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέσω της κάλυψης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου

της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), καθώς και άλλων Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται

στο άρθρο 2 κανονισμού λειτουργίας του εργαστηρίου.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο