Αγροτικής Οικονομικής Έρευνας Και Ανάπτυξης

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2020 (ΦΕΚ 4236/30-9-2020) και σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με έμφαση σε θέματα καινοτομίας, αειφορίας, συλλογικών δράσεων και επιχειρηματικότητας στον ευρύ αγροδιατροφικόχώρο. Το Εργαστήριο, αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στηρίζει τη διεξαγωγή έρευνας για την εκπόνηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Παράλληλα, προάγει τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.

Φιλοδοξία του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει κέντρο παραγωγής και διάχυσης της γνώσης στον αγροδιατροφικό χώρο.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Σταυριανή Κουτσού

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

α) ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Κουτσού Σταυριανή, Καθηγήτρια, Διευθύντρια

Αγγελόπουλος Σταμάτης, Καθηγητής, Μέλος

Νόττα Ουρανία, Καθηγήτρια, Μέλος

Κοντογεώργος Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος

Παυλούδη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος

 

β) ΕΔΙΠ

Καλέντζη Ελένη

 

γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μουλογιάννη Χριστίνα

Τσιούνη Μαρία

 

ΦΕΚ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο