Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κουσενίδης Κωνσταντίνος

 

Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ» (LABORATORY OF PRECISION LIVESTOCK FARMING AND INTEGRATED MANAGEMENT IN PIG PRODUCTION) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  λειτουργεί  βάση  της  Υπ. Αριθμ. ΔΦ 22.2/13519 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ: 4113Β/24-09-2020)
Το εργαστήριο δύναται να δραστηριοποιείται στην προαγωγή της επιστήμης, την εξέλιξη της έρευνας και τεχνολογίας σε εφαρμογές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και διάδοση των συστημάτων ακριβείας στην κτηνοτροφία, με έμφαση στη χοιροτροφία και σε συνδυασμό με τις αρχές και μεθόδους της ολοκληρωμένης διαχείρισης των σύγχρονων εκτροφών.

 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο