ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα τρία πρώην Τμήματα (ΦΠ, ΖΠ, ΑΑΔΑΕ), ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/83 των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αποτελούν μετεξέλιξη, όπως όλα τα ΤΕΙ, ανάλογων Τμημάτων των ΚΑΤΕΕ που λειτουργούσαν από το Ακαδημαϊκό Έτος 1973-1974. Και τα τρία πρώην Τμήματα διαθέτουν μία μακρά και σημαντική ιστορία στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πολλοί από τους αποφοίτους των τριών πρώην Τμημάτων διακρίνονται στον επαγγελματικό στίβο, ενώ αρκετοί συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 με τρεις (3) κατευθύνσεις, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 82, ΦΕΚ 123 Α΄/3-6-2013: α) Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), β) Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) και γ) Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ), και προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Τμημάτων: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωικής Παραγωγής και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έγινε η συγχώνευση των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ). Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι ένα από τα τρία Τμήματα της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων υπηρετούν σήμερα 30 μέλη ΕΠ, 2 μέλη ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και 5 μέλη ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 3.000 φοιτητές, όπου κατανέμονται και στις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος.

Το Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, εδρεύει στην πρωτεύουσα της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, πόλη εύκολης οδικής προσέγγισης από ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα. Το Τμήμα επιδιώκει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, ως μία από τις πιο εύφορες γεωργικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και κόμβου διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Η θέση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων εκτός της πόλης (στην περιοχή της Σίνδου), σε µια μεγάλη εδαφική έκταση, δίνει τη δυνατότητα για την εφαρμογή πολλών πειραματικών σχεδιασμών της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, παρέχοντας τη δυνατότητα συνδυασμού της εφαρμοσμένης γεωπονικής έρευνας με την γεωργική πρακτική.

Παράλληλα, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, μέσω των κατευθύνσεών του, έχει σημαντική παρουσία στα γεωπονικά επιστημονικά δρώμενα, συμμετέχει σε πλήθος εθνικών και ερευνητικών Προγραμμάτων, ενώ έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, της χώρας και του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη παρουσίας και περαιτέρω προσφοράς του Τμήματος γίνεται πιο εμφανής, εξ αιτίας της εθνικής ανάγκης για οικονομική ανάπτυξη με βασικό πυλώνα τη γεωργία και την ύπαιθρο, αλλά και των δυνατοτήτων που απορρέουν από τη δυναμική του αγροτοδιατροφικού τομέα ως ενός δυναμικού και εξωστρεφή κλάδου της ελληνικής οικονομίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο