Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

β) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

γ) Εκπαίδευση και Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ

Αγγελόπουλος Σταμάτης

Καθηγητής

Τηλ. 231 0013104
E-mail: saggelopoulos@ihu.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ευσταθία Καραγεωργίου

Τηλ. 2310013865

E-mail: info@agro.ihu.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-24 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 20/8/2023

 ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

  ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 221-22

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23_1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23_1

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2022 FEK-2022-Tefxos B-04659-downloaded -25_11_2022

ΦΕΚ_4899_Β_16.09.2022_ΡΥΘΜΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΩΡΕΑΝ_ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ΣΕ_ΠΜΣ_1_

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ στην προσπάθειά του να κρατήσει ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους αποφοίτους του ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης του προγράμματος σπουδών του.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, ενώ το Τμήμα θα μελετήσει τις απαντήσεις σας στο πλαίσιο  της συνεχούς προσπάθειάς του για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι απόφοιτοι του ΠΜΣ  μπορούν να βρουν το ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλούνται να συμπληρώσουν.

https://forms.gle/FqP5L1Toeq6xuHMu5

Μετάβαση στο περιεχόμενο