Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Αγροτική Επιχειρηματικότητα,

β) Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή

γ) Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ

Νόττα Ουρανία

Καθηγήτρια

Τηλ. 231 0013319
E-mail: ournotta@ihu.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τσιτουρίδου Σοφία

Τηλ. 2310013910

E-mail: pms.texngeop@agr.teithe.gr

 

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 40. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι 18 μήνες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το 35% των διαλέξεων γίνεται εξ΄ αποστάσεως.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 4485/ΦΕΚ 114 Α΄/04-8-2017, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα,  οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» ( ΦΕΚ 3478/ Β΄/17-9-2019) με τρεις  ειδικεύσεις:

α) Αγροτική Επιχειρηματικότητα,

β) Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή

γ) Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε: 40. Ο αριθμός αυτός είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, εκτιμώντας τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι 18 μήνες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το 35% των διαλέξεων γίνεται εξ΄ αποστάσεως.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, αναφέρονται στον επόμενο πίνακα

Κωδικός  Μαθήματος

Μαθήματα

Εξάμηνο

Είδος Μαθήματος

Ώρες/Εβδ.

Π.Μ. – ECTS

Μαθήματα κορμού
(Κοινά μαθήματα  και για τις τρεις ειδικεύσεις)

ΜΤΓ201

Ειδικά Θέματα Γεωργικής Στατιστικής & Πειραματισμού

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΤΓ202

Αειφόρα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής

Α΄

Υ

3

5,0

ΜΤΓ203

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Α΄

Υ

1

2,5

Ειδίκευση: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»

ΜΑE204

Λογιστική Επιχειρήσεων Γεωργίας

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΑE205

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Γεωργοοικονομικές Μελέτες

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΑE206

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Γεωργικές Επενδύσεις

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΑE207

Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΑE208

Οικονομική Επιχειρήσεων Αγροδιατροφικού Κλάδου

Β΄

Υ

4

7,5

Ένα μάθημα (ΕΥ) από τα παρακάτω:

ΜΑE209

Διοίκηση Καινοτομιών και Γεωργική Συμβουλευτική

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΑE210

Συλλογική Επιχειρηματικότητα και  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στη Γεωργία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

Ειδίκευση: «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»

ΜΖΠ211

Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ212

Εφαρμογές της Σύγχρονης Βιοτεχνο­λογίας στη Γενετική Βελτίωση Ζώων

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ213

Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ214

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Ζωική Παραγωγή

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ215

Σύγχρονες Τάσεις στην Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

ΜΖΠ216

Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων

Β΄

Υ

4

7,5

Ειδίκευση: «Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου»

ΜΦΠ217

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Α΄

Υ

4

7,5

ΜΦΠ218

Καινοτόμες Εφαρμογές στην Φυτοπροστασία

Α΄

Υ

4

7,5

Τέσσερα μαθήματα (ΕΥ) από τα παρακάτω:

ΜΦΠ219

Αειφορική Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ220

Σχεδιασμός Αρδευτικών και Στραγγιστικών Συστημάτων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ221

Σύγχρονες Μηχανολογικές Εφαρμογές στη Συγκομιδή Αγροτικών Προϊόντων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ222

Εκτροφή και Συμπεριφορά Εντόμων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ223

Μηχανισμοί Δράσης Ζιζανιοκτόνων

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ224

Προχωρημένη Φυσιολογία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

ΜΦΠ225

Εναλλακτικές Καλλιέργειες στην Σύγχρονη Γεωργία

Β΄

ΕΥ

4

7,5

Κοινή υποχρέωση και για τις τρεις ειδικεύσεις

ΜΤΓ226

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄

Υ

30

Σύνολο Π.Μ. – ECTS

16 Ώρες /εβδ.

90

Συμβολισμοί:Υ = Υποχρεωτικό, ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό, Π.Μ. – ECTS = Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ_

1ΦΕΚ_4899_Β_16.09.2022_ΡΥΘΜΙΣΗ_ΘΕΜΑΤΩΝ_ΔΩΡΕΑΝ_ΦΟΙΤΗΣΗΣ_ΣΕ_ΠΜΣ_1_

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2022 FEK-2022-Tefxos B-04659-downloaded -25_11_2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Το ΠΜΣ στην προσπάθειά του να κρατήσει ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους αποφοίτους του ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης του προγράμματος σπουδών του.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λίγα μόλις λεπτά, ενώ το Τμήμα θα μελετήσει τις απαντήσεις σας στο πλαίσιο  της συνεχούς προσπάθειάς του για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι απόφοιτοι του ΠΜΣ  μπορούν να βρουν το ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλούνται να συμπληρώσουν.

https://forms.gle/YsqCkXejrYDsSzXe6

Μετάβαση στο περιεχόμενο