ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση Σεμιναρίων από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ για τους φοιτητές
και αποφοίτους του ΔΙΠΑΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήματα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας
Φοιτητών & Αποφοίτων (Γραφείο Διασύνδεσης) του ΔΙΠΑΕ και το τμήμα Διοίκησης
Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ προχώρησε στην υπογραφή ενός
Μνημονίου Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ για την πραγματοποίηση καθ’ όλους
τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους σεμιναρίων (εξ αποστάσεως και δια ζώσης) για τους
φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου στα πλαίσια εξωστρέφειας του νέου Τμήματος
Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών & Αποφοίτων και την έναρξη δράσεων που
αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα
όπως την υλοποίηση μιας σειράς εργαστηρίων συμβουλευτικής και πληροφόρησης δια ζώσης
και εξ’ αποστάσεως με τις εξής θεματικές:

  1. Εργασιακές Σχέσεις και Δικαιώματα – Οι νέοι κατά τη διαδικασία ένταξης στην
    αγορά εργασίας
  2. Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
  3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  4. Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής
  5. Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα- συνοδευτική επιστολή
  6. Διαμορφώνοντας επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/rznwOEOnOwkt0Ws

Μετάβαση στο περιεχόμενο